• View

  基隆市七堵區二胎 • View

 • View • View

 • View • View

  View • Share to Pinterest

 • View

  高雄市內門區信用貸款

 • 1 - 25 / 30  View  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();  View  View • View

  View

  View • View  View  View  View  View

  View

  徐榮崇昨天傍晚接受本報記者訪問表示,初勘委員會已經按照既有規劃行程,完成初勘作業,過程相當順利,預計討論之後就會提出初勘結果。而高鐵局也將會依據初勘結果改善完成後,依程序報請交通部理履勘。對於記者詢問機場捷運可能的通車時間點,徐榮崇表示,將朝部長賀陳旦所期許的通車目標邁進。由於賀陳旦曾經表示「明年上半年的上半年」可望通車,一般推測機場捷運有可能在明(一○六)年三月底前通車。

 • View

 • View

  View

 • 文章標籤
  創作者介紹
  創作者 yqaqscuui0 的頭像
  yqaqscuui0

  爆買好物不嫌多

  yqaqscuui0 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()